trắc nghiệm sử bài 21 lớp 12Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc sở hữu đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm rất đầy đủ những mức phỏng phân biệt, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích ganh đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là vẫn xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử bài 21 lớp 12

Quảng cáo

A. Miền Bắc VN trọn vẹn giải tỏa.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tớ tiến thủ vô tiếp quản lí Thủ đô.

D. Tên binh Pháp sau cùng rút ngoài VN.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp triển khai rút quân ngoài miền Nam VN vô toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng lao lý được quy toan bên trên Hiệp toan và được dứt.

Quảng cáo

B. Pháp vẫn dứt fake uỷ thác từng trách cứ nhiệm thực hành Hiệp toan Giơ-ne-vơ cho tới cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp vẫn xúc tiến thủ từng việc cho tới công việc thống nhất tổ quốc vì như thế tuyến đường tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều lao lý vô Hiệp toan Giơ-ne-vơ không được dứt.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ vô lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là phàn nàn tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko ngỏ đàng cho tới ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng giải tỏa dân tộc bản địa.

D. Cách social công ty nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là phàn nàn tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko ngỏ đàng cho tới công ty nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là sau đây phản ánh đích tình hình cộng đồng của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. VN vẫn hoàn thành xong cơ hội social công ty nghĩa.

B. VN vẫn hoàn thành xong cách mệnh giải tỏa dân tộc bản địa.

C. Nhà nước vẫn hoàn thành xong cơ hội social công ty nghĩa.

D. Một nửa tổ quốc vẫn hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân và được xác minh đợt trước tiên vô văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước đợt loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân và được xác minh đợt trước tiên vô Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh vẫn xác lập việc triển khai thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất cho tới dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tớ vẫn tổ chức từng nào mùa cách tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh đích trở thành tựu của công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc VN trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày VN được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ xài trọn vẹn quyền lực tài chính của giai cấp cho địa công ty vùng quê.

D. Góp phần tạo hình giai tầng đái địa công ty ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh đích sai lầm không mong muốn tuy nhiên miền Bắc bắt gặp nên vô công việc hoàn thành xong cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai một trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở thành địa công ty phong loài kiến.

B. Không coi nhận đúng chuẩn những địa công ty nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân toan bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất cho tới dân cày nên việt nam không hề ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc VN vẫn tiến thủ hành

A. 5 mùa tách tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa tách tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa tách tô và 6 mùa cách tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa tách tô và 5 mùa cách tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thành xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối liên hệ phát hành.

C. tôn tạo mối liên hệ phát hành, những bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính xã hội.

D. những bước đầu tiên xây đắp hạ tầng vật hóa học cho tới công ty nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối liên hệ phát hành xã hội công ty nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những công ty lớn công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá vô phát hành nông nghiệp.

C. cải cách và phát triển bộ phận tài chính quốc doanh.

D. cải cách và phát triển những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc cải cách và phát triển tài chính - xã hội ở miền Bắc vẫn đạt được trở thành tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi khu vực quản lí lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được xây đắp trong mỗi ngành tài chính nào là ở Miền Bắc việt nam ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là sau đây phản ánh rất đầy đủ nhất trở thành tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa khỏi bộ phận bóc tách lột vô cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cách tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc Phục hồi phát hành, đấu tranh giành buộc Pháp thực hành Hiệp toan Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở thành cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát hành, những bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời gian 1954 – 1960, miền Bắc vẫn hoàn thành xong cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát hành, những bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta tức thì sau thời điểm Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu tranh giành kháng đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

B. xây đắp hạ tầng vật hóa học kỹ năng cho tới công ty nghĩa xã hội.

C. hoàn thành xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, Phục hồi tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng vẫn xác minh trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu tranh giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, yêu cầu thực hành Hiệp toan Giơnevơ, đảm bảo an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và cải cách và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu tranh giành vũ trang kháng Mĩ - Diệm, hoàn thành xong giải tỏa Miền Nam, thống nhất tổ quốc, fake toàn nước tiến thủ lên công ty nghĩa xã hội.

C. đấu tranh giành hoà bình kháng cơ chế độc tài Ngô Đình Diệm, tiến thủ cho tới thống nhất tổ quốc vì như thế tuyến đường tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, hoàn thành xong sự nghiệp giải tỏa dân tộc bản địa, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời gian 1954 - 1958, Đảng công ty trương nhằm quần chúng miền Nam đấu tranh giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu hèn, ko thể tổ chức đấu tranh giành vũ trang.

B. khi ê quân địch còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vì như thế vũ lực.

C. tớ tôn trọng, trang nghiêm chấp hành Hiệp toan Giơnevơ, phụ thuộc vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu tranh giành chủ yếu trị với địch là đa số.

D. thời điểm hiện tại đấu tranh giành vì như thế quân sự chiến lược sẽ không còn mang lại thắng lợi như tớ mong ước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, Sài Thành - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, Sài Thành - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu tranh giành chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống cơ quan ban ngành địch ở những khu đô thị.

B. tụ hội quần chúng vô một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn trở nên Miền Nam VN trở thành nằm trong địa loại mới mẻ của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đợt loại từng nào vẫn đưa ra quyết định nhằm quần chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tiến công sụp đổ cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị đợt loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị đợt loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị đợt loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị đợt loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn thống trị của Mĩ - Diệm vẫn ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ vô câu sau : "Phong trào Đồng khởi vẫn ghi lại bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam fake kể từ thế ... quý phái thế... ".

A. thụ động … tấn công.

B. phòng thủ thụ động … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. thụ động … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc giải tỏa Miền Nam VN được xây dựng vô khi nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải tỏa miền Nam VN là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh ý nghĩa sâu sắc lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền Sài Thành, ngỏ đàng cho việc cải cách và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi ghi lại sự thất bại của cơ chế thực dân loại mới mẻ của Mĩ ở miền Nam VN.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, những bước đầu tiên lật sụp đổ cơ quan ban ngành tay sai.

D. Đánh lốt bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng quý phái tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước đợt loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Sài Thành.

C. thủ đô.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước đợt loại III vẫn xác minh cách mệnh miền Bắc

A. sở hữu tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn nước.

B. sở hữu tầm quan trọng đưa ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, tiến bộ hoá tổ quốc.

C. sở hữu tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn nước.

D. tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam VN là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, giải tỏa trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, xây đắp công ty nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở thành cơ hội social công ty nghĩa vô phạm vi toàn nước, triển khai hoà bình, thống nhất tổ quốc.

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân vô phạm vị toàn nước, triển khai hoà bình, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức xây đắp công ty nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập ra sao vô Đại hội Đảng cả nước đợt loại III?

A. Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng trĩu một cơ hội hợp lý.

D. Kết ăn ý cải cách và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước đợt loại III vẫn bầu ai thực hiện Bế Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Sài Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở thành tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: khu vực đông nam á không tiếp giáp với

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 đợt đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% vô tổng mức sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhàng, đái tay chân nghiệp vẫn xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng chính yếu cho tới quần chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cải cách và phát triển nên đã có được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được xây đắp vô thời gian miền Bắc triển khai plan Nhà nước 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát hành nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. ganh đua đua nhị “tốt”.

D. ganh đua đua phụ vương “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát hành nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm đợt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước đợt loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai vô thực trạng nào?

A. Miền Bắc vẫn hoàn thành xong công việc xây đắp và tôn tạo xã hội công ty nghĩa, quần chúng đang được phấn khởi tin cẩn tưởng hợp tác xây đắp cơ chế mới mẻ.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã thử cho tới lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của quần chúng tớ đang được bắt gặp trở ngại, chưa xuất hiện sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên toàn cầu.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được fake quý phái thế tấn công, miền Bắc vẫn hoàn thành xong cách tân ruộng khu đất và Phục hồi tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước đợt loại III của Đảng (9-1960)có ý nghĩa sâu sắc ra sao so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội vẫn đưa ra tuyến đường cải cách và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến thủ lên công ty nghĩa xã hội, ngỏ rời khỏi thời kỳ mới mẻ cho tới lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội vẫn mang đến "nguồn ánh sáng” mới mẻ cho tới dân tộc bản địa VN hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân vô toàn nước và quá đáng lên công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội vẫn ngỏ rời khỏi 1 thời kỳ mới mẻ cho tới lịch sử dân tộc VN - thời kỳ toàn nước tiến thủ lên tuyến đường xã hội công ty nghĩa.

D. Đại hội vẫn tiếp mức độ, đi đường cho tới cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì

A. tuyến đường này còn có tổng chiều lâu năm là 559 km.

B. đưa ra quyết định ngỏ tuyến đường này của Thủ tướng tá là đưa ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến đường được đặt điều vô thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định ngỏ đàng (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức ngỏ đàng sở hữu 559 group viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì như thế thương hiệu tuyến đường được đặt điều vô thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định ngỏ đàng (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến tranh giành quánh biệt" của Mĩ là

A. một kiểu dáng mới mẻ của công ty nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì như thế phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vì như thế quân group viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vì như thế Quân group binh tiến công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vì như thế quân group tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì như thế phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc trưng – là

A. điểm triệu tập quản lí lí hoạt động và sinh hoạt tài chính của quần chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tiến công phá huỷ hoàn toàn trào lưu đấu tranh giành cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô xây đắp tài chính - xã hội bởi Mĩ thẳng quản lí lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của quần chúng tớ, tạo nên ĐK cho những quyền lực địa công ty - tư sản hoá ở miền Nam cải cách và phát triển thực hiện điểm tựa xã hội cho tới cơ quan ban ngành Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc trưng – là một trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tiến công phá huỷ hoàn toàn trào lưu đấu tranh giành cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng vô quy trình triển khai kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận đánh tranh giành tiêu hủy vì như thế thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tiến bộ, thịnh hành phương án "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" cho tới quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc tiến quân càn quét tước quy tế bào rộng lớn vô những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược cho tới cơ quan ban ngành Diệm, xây đắp và cải cách và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tớ fake công ty trương binh vận là một trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là trận đánh đấu ko cân nặng mức độ thân thuộc một đế quốc hùng cường và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là một trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn công ty nghĩa thực dân mới mẻ, nên tích đặc biệt binh vận nhằm thực hiện tan chảy, sụp sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền - điểm tựa của kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu hèn, sử dụng binh vận là một trong những mũi giáp công nhằm triển khai phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tiến công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu tranh giành chủ yếu trị tiến thủ lên phân phát động quần chúng tổ chức trận đánh tranh giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong những kiểu dáng đấu tranh giành chủ yếu trị sở hữu hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tớ fake công ty trương binh vận là một trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu tranh giành chủ yếu trị tiến thủ lên phân phát động quần chúng tổ chức trận đánh tranh giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong những kiểu dáng đấu tranh giành chủ yếu trị sở hữu hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh Điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu tranh giành kháng phá huỷ “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân giải tỏa tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định cho tới thắng lợi của cuộc đấu tranh giành.

B. Là cuộc đấu tranh giành "giành khu đất, giành dân" thân thuộc lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu tranh giành kháng - phá huỷ ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với hoạt động và sinh hoạt rào buôn bản kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu tranh giành liên tiếp, dằng dai của quần chúng tớ nhằm mục tiêu vượt qua kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh đích nghĩa lịch sử dân tộc của thành công Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh lốt bước trưởng thành và cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" của Mĩ.

C. Là thành công cần thiết, xác minh quân dân miền Nam sở hữu đầy đủ kĩ năng vượt qua quân group Sài Thành.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp đổ cơ quan ban ngành Diệm (1/ 11/1963) minh chứng điều gì?

A. Mâu thuẫn vô nội cỗ cơ quan ban ngành Sài Thành, thân thuộc Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh lốt một thất bại cần thiết của Mĩ trong những công việc thiết lập một cơ quan ban ngành tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ cơ quan ban ngành Sài Thành vẫn lung lắc, khủng hoảng rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sụp đổ.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ vẫn thất bại trong những công việc thiết lập cơ quan ban ngành tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh đích tình hình Miền Nam tức thì sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp đổ cơ quan ban ngành Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ vẫn đúng lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định toan tình hình.

B. Phong trào đấu tranh giành kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời ngừng.

C. Chính quyền Sài Thành lâm vào một trong những cuộc khủng hoảng rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh vô Miền Nam hùn cơ quan ban ngành Sài Thành tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, cơ quan ban ngành Sài Thành chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự loài kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự loài kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự loài kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự loài kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục xài của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở thành bình toan miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở thành bình toan miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở thành bình toan miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở thành bình toan sở hữu trung tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh đích nghĩa những thắng lợi của tớ bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược vô đông đúc - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, ghi lại sự sụp sụp đổ trọn vẹn của kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" ở miền Nam VN.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, minh chứng quân dân miền Nam rất có thể vượt qua kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới mẻ của Mĩ.

C. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sụp đổ cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sụp đổ trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu ganh đua đua ở miền Nam vô thời gian kungfu kháng kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" là

A. cầm lấy thắt sống lưng địch tuy nhiên tiến công.

B. dò xét Mĩ tuy nhiên tiến công, dò xét ngụy tuy nhiên khử.

C. ganh đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được phân phát động vô năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu ganh đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được phân phát động vô năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không nên là trọng trách của miền Bắc VN sau 1954?

A. Viện trợ cho tới mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa.

C. Trực tiếp kháng cơ chế Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh tiêu hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu tranh giành kháng cơ chế Mĩ – Diệm, này đó là trọng trách của cách mệnh miền Nam VN.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu tranh giành vũ trang nhằm vượt qua cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc xây đắp công ty nghĩa xã hội.

D. Đấu tranh giành ngăn lại tăng viện của Mĩ cho tới cơ quan ban ngành Sài Thành.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam sở hữu tầm quan trọng ra sao trong những công việc tiến công sụp đổ thống trị của đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành tay sai, giải tỏa miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô thủ đô được giải tỏa vô thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu tranh giành kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

C. Chuyển quý phái tổ chức cơ hội social công ty nghĩa.

D. Hoàn trở thành thống nhất tổ quốc về mặt mày việt nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện tại sự tạo nên, khác biệt của Đảng vô thời kháng Mĩ cứu vớt nước là:

A. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành đôi khi cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam và cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những đàng lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc việt nam trọn vẹn được giải tỏa vô thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh rất đầy đủ nhất trọng trách của cách mệnh việt nam sau năm 1954?

A. Xây dựng công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ cho tới cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc xây đắp công ty nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước căn nhà.

D. Miền Bắc xây đắp công ty nghĩa xã hội, tăng viện cho tới miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người sở hữu dân, đảm bảo an toàn miền Bắc triển khai thống nhất nước căn nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. vẫn cấu kết dân cày vô cuộc đấu tranh giành ngăn chặn quân địch mới mẻ – đế quốc Mĩ.

B. giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa công ty phong loài kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện công ty ở vùng quê.

D. vẫn tiến công sụp đổ toàn cỗ giai cấp cho địa công ty phong loài kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa công ty phong loài kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc sở hữu 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai vô liên minh xã nông nghiệp. Đó là sản phẩm của:

A. cách tân ruộng khu đất.

B. Phục hồi tài chính.

C. tôn tạo xã hội công ty nghĩa.

D. xây đắp liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. vì sao cơ bạn dạng nhất dẫn theo trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm phá huỷ Hiệp toan Giơ-ne-vơ, triển khai quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi đàng của Nghị quyết Hội nghị đợt loại 15 của Đảng về đàng lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện cho tới cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. quần chúng miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: dấu hai chấm có tác dụng gì lớp 3

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 sở hữu đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu tranh giành kháng Đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Sài Thành ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng kungfu kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải kungfu một vừa hai phải phát hành (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng kungfu kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải kungfu một vừa hai phải phát hành (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official