trong điện từ trường các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn

Câu hỏi:

24/07/2019 50,456

B. nằm trong phương, nằm trong chiều

C. sở hữu phương vuông góc với nhau

Đáp án chủ yếu xác

D. sở hữu phương nghiêng nhau góc 450

Chọn C:

Có phương vuông góc

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quy trình Viral sóng năng lượng điện kể từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn

A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.

B. đổi thay thiên tuần trả theo đuổi không khí, ko tuần trả theo đuổi thời hạn.

C. xấp xỉ ngược trộn.

D. xấp xỉ nằm trong trộn.

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng lúc nói tới năng lượng điện kể từ trường?

A. Một kể từ ngôi trường đổi thay thiên đều theo đuổi thời hạn sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường xoáy đổi thay thiên ở những điểm lân cận

B. Một năng lượng điện ngôi trường đổi thay thiên theo đuổi thời hạn sinh rời khỏi một kể từ ngôi trường xoáy ở những điểm lân cận

C. Điện ngôi trường và kể từ ngôi trường xoáy sở hữu những đàng mức độ là đàng cong kín

D. Đường mức độ của năng lượng điện ngôi trường xoáy là những đàng cong kín xung quanh những đàng mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đổi thay thiên

Câu 3:

Khi vướng tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch nhận được sóng sở hữu bước sóng  λ1 = 60m. Khi vướng tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng sở hữu bước sóng λ2 = 80m. Khi vướng tiếp nối đuôi nhau C1 và C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng sở hữu bước sóng là

A. 48m.

Xem thêm: thiên nhiên phần lãnh thổ phía nam nước ta mang sắc thái của vùng khí hậu

B. 70m.

C. 100m.

D. 140m.

Câu 4:

Sóng năng lượng điện kể từ nhập chân không tồn tại tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng năng lượng điện kể từ ê là

A. 2000m

B. 2000km

C. 1000m

D. 1000km

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Một kể từ ngôi trường đổi thay thiên tăng dần dần đều theo đuổi thời hạn, nó sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường xoáy.

B. Một năng lượng điện ngôi trường đổi thay thiên tuần trả theo đuổi thời hạn, nó sinh rời khỏi một kể từ ngôi trường.

C. Một kể từ ngôi trường đổi thay thiên tăng dần dần đều theo đuổi thời hạn, nó sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường đổi thay thiên tuần trả theo đuổi thời gian

D. Một năng lượng điện ngôi trường đổi thay thiên tăng dần dần đều theo đuổi thời hạn, nó sinh rời khỏi một kể từ trường

Câu 6:

Mạch lựa chọn sóng của dòng sản phẩm thu vô tuyến năng lượng điện bao gồm tụ năng lượng điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Cách sóng năng lượng điện kể từ tuy nhiên mạch nhận được là

A. 100m

B. 150m

C. 250m

Xem thêm: nền văn minh văn lang âu lạc được hình thành trên cơ sở xã hội nào sau đây

D. 500m