trong khi tạo cấu trúc bảng muốn thay đổi kích thước của trường ta xác định giá trị mới tại dòng

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 2669

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, mong muốn thao tác với đối tượng người dùng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn:
 • Để cởi một bảng ở cơ chế design, tao lựa chọn bảng tê liệt rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này sai?
 • Trong Access, một phiên bản ghi được tạo ra trở thành kể từ dãy:
 • Trong Access, khi nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp một trong các nhì độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn phiên bản vô Access:
 • Chọn loại tài liệu này mang đến ngôi trường điểm
 • Trong Access khi tao nhập tài liệu mang đến ngôi trường Ghi chú” vô CSDL (dữ liệu loại văn bản) tuy nhiên nhiều hơn thế nữa 255 kí tự động thì tao cầ
 • Trong cử buột CSDL đang được thao tác, sẽ tạo cấu hình bảng vô cơ chế design, thao tác tiến hành mệnh lệnh này tại đây l
 • Cửa buột cấu hình bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tao xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong khi tạo ra cấu hình bảng, mong muốn thay cho thay đổi độ dài rộng của ngôi trường, tao xác lập độ quý hiếm mới nhất bên trên dòng:
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập độc nhất từng sản phẩm của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố chính trong những tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong những tuyên bố sau?
 • Để chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn ngôi trường, tao thực hiện:
 • Trong Access, mong muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tao lựa chọn ngôi trường mong muốn chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác với cấu hình bảng, mong muốn lưu cấu hình vô đĩa, tao thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi khi với cùng một trong mỗi thao tác này sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tao lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa vô trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở thành thương hiệu bảng HOCSINH tao thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA