truyền tải điện năng đi xa

Bình chọn:

3.9 bên trên 180 phiếu

Bạn đang xem: truyền tải điện năng đi xa

Lý thuyết truyền tải điện năng đi xaKhi truyền tải điện năng đi xa bởi vì lối thừng dẫn tiếp tục... Xem cụ thể

Bài C1 - Trang 99 - SGK Vật lí 9

Giải bài xích C1 trang 99 SGK Vật lí 9. Từ công thức (3) SGK rất có thể suy rời khỏi khi truyền đạt một hiệu suất năng lượng điện...

Xem câu nói. giải

Bài C2 - Trang 99 - SGK Vật lí 9Muốn hạn chế năng lượng điện trở của thừng dẫn thì nên sử dụng dây dẫn sở hữu độ dài rộng ra làm sao ? Xem câu nói. giải

Bài C3 - Trang 99 - SGK Vật lí 9

Xem thêm: cùng em học toán lớp 5 tập 1

Giải bài xích C3 trang 99 SGK Vật lí 9. Nếu tăng hiệu năng lượng điện thế ở nhị đầu lối thừng thì đảm bảo chất lượng gì ?

Xem câu nói. giải

Xem thêm: sách toán 7 kết nối tri thức

Bài C4 - Trang 99 - SGK Vật lí 9Giải bài xích C4 trang 99 SGK Vật lí 9. Cùng một hiệu suất P.. được vận tải cút bên trên và một thừng dẫn. Hãy sánh sánh Xem câu nói. giải

Bài C5 trang 99 SGK Vật lí 9

Giải bài xích C5 trang 99 SGK Vật lí 9. Hãy trả lời thắc mắc nêu rời khỏi ở đầu bài học.

Xem câu nói. giải