unit 5 skills 2 lớp 8Lời giải bài bác tập luyện Unit 5 lớp 8 Skills 2 trang 57 nhập Unit 5: Our customs and traditions Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 5.

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 5 skills 2 lớp 8

1 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions. (Làm việc theo gót cặp. Hãy để ý những tấm hình và vấn đáp những thắc mắc sau)

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. What can you see in the photos?

2. In which part of Vietnam might the festival occur?

Gợi ý:

1. In picture a, I see it's a Flower garlands and coloured lanterns festival. In picture b, I see it's a boat racing festival.

2. In Central region of Vietnam might the festival occur.

Hướng dẫn dịch:

1. Quý khách hàng hoàn toàn có thể trông thấy gì trong những bức ảnh?

Ở hình a, tôi thấy này là Lễ hội hoa đăng và đèn lồng color. Tại hình b, tôi thấy này là tiệc tùng đua thuyền.

Quảng cáo

2. Lễ hội hoàn toàn có thể ra mắt ở vùng này của Việt Nam?

Ở miền Trung nước ta hoàn toàn có thể ra mắt tiệc tùng.

2 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to tát part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more phàn nàn TWO words. (Nghe 1 phần lịch trình “Duyên dáng vẻ Việt Nam”. Điền vào cụ thể từng khu vực trống trải không thực sự HAI từ)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. over

2. young rice

3. fashion shows

4. Race

Nội dung bài bác nghe:

Quảng cáo

Let’s go to tát the Mekong Delta enjoying the Ooc-om-bok Festival of the Khmer people. It is also called the moon worshiping festival. Traditionally, the Khmer use the festival  to tát thank the Moon God for giving them a good harvest. It also marks the over of the year of the Khmer calendar. Ooc-om-bok occurs in mid October, according to tát the lunar calendar. When the Moon is at its highest position, the monks and the elders offer young rice and fruits to tát the moon God. Then they take some young rice to tát feed children and ask them about their wishes. People sing and dance in the moonlight. Visitors can participate in games, watch traditional fashion shows, and see flying lantern contests. The next day, villagers organize the race. This is a boat race that attracts many tourists. Here is some advice to tát tourists at the Ooc-om-bok Festival. They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending the religious ceremony. And don't litter the temple grounds. And now, let's …

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Hãy về Đồng bởi vì sông Cửu Long hương thụ Lễ hội Ooc-om-bok của những người Khmer. Nó còn được gọi là tiệc tùng cúng trăng. Theo truyền thống cuội nguồn, người Khmer người sử dụng tiệc tùng nhằm tạ ơn Thần Mặt trăng vẫn ban mang lại bọn họ một vụ mùa bội thu. Nó cũng lưu lại sự kết thúc giục của năm theo gót lịch Khmer. Ooc-om-bok ra mắt nhập vào giữa tháng 10 âm lịch. Khi Mặt Trăng ở địa điểm tối đa, những thầy tu và những cố lão dưng lúa non và trái cây lên Thần Mặt Trăng. Sau cơ, bọn họ lấy một không nhiều lúa non làm cho trẻ nhỏ ăn và căn vặn bọn chúng về ước ham muốn của bọn chúng. Mọi người ca hát và nhảy múa bên dưới ánh trăng. Du khách hàng hoàn toàn có thể nhập cuộc những trò đùa, coi trình biểu diễn thời trang và năng động truyền thống cuội nguồn và coi những cuộc ganh đua thả đèn trời. Ngày bữa sau, dân buôn bản tổ chức triển khai cuộc đua. Đây là cuộc đua thuyền lôi cuốn thật nhiều khách hàng phượt. Dưới đấy là một vài điều khuyên răn mang lại khách hàng phượt bên trên Lễ hội Ooc-om-bok. Họ ko được khoác quần ngố hoặc áo ngắn tay Khi tham gia những sự kiện tôn giáo. Và ko xả rác rưởi nhập khuôn viên miếu. Và giờ đây, hãy…

3 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and tick (v) T (True) or F (False) (Nghe lại và lưu lại (v) T (True) hoặc F (Sai))

Bài nghe:

1. Ok Om Bok is the Moon Worshipping Festival.

2. On the night of the festival, the elders talk about their wishes.

3. There are lantern contests at the festival.

4. Tourists should wear informal clothes when attending the worshipping ceremony.

Hướng dẫn dịch:

1. Ok Om Bok là Lễ Cúng Trăng.

2. Vào tối hội, những người dân rộng lớn tuổi tác nói tới những điều ước của mình.

3. Có những cuộc ganh đua đèn lồng bên trên tiệc tùng.

4. Du khách hàng nên khoác âu phục nhã nhặn Khi dự lễ cúng.

Đáp án:

4 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column (Làm việc group. Đọc những điều khuyên răn tại đây giành cho khách hàng phượt bên trên Lễ hội Ok Om Bok. Đặt chúng nó vào trúng cột)

a. dress up for the Moon God offering ceremony

b. keep quiet when the monks and the elders are talking

c. climb on the animal statues in the temple ground

d. show respect to tát the monks and the elders

e. refuse young rice when the elders offer it to tát you

f. litter the temple ground

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

Dos

Don’ts

- Dress up for the Moon God offering ceremony.

Xem thêm: bài nghe tiếng anh lớp 8

- Keep quiet when the monks and the elders are talking.

- Show respect to tát the monks and the elders.

- Climb on the animal statues in the temple ground.

- Refuse young rice when the elders offer it to tát you.

- Litter the temple ground.

Hướng dẫn dịch:

Nên làm

Không nên làm

- Hóa trang mang lại lễ cúng Thần Mặt Trăng.

- Giữ vắng lặng Khi những ngôi nhà sư và những trưởng lão đang được thủ thỉ.

- Thể hiện tại sự tôn trọng với những ngôi nhà sư và người rộng lớn tuổi tác.

- Trèo lên tượng thú nhập khuôn viên miếu.

- Từ chối cơm trắng non Khi người rộng lớn mời mọc.

- Xả rác rưởi xuống khu đất miếu.

5 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tom sent you an tin nhắn. Read part of his tin nhắn below. (Tom vẫn gửi cho chính mình một tin nhắn. Đọc 1 phần tin nhắn của anh ý ấy bên dưới.)

“... Guess what! My dad is taking bủ with him to tát Soc Trang Province. We will be there during the Ok Om Bok Festival. What are some dos and don'ts at this festival? ...”

Hướng dẫn dịch:

“... Đoán xem! Cha tôi đang được đem tôi lên đường nằm trong ông ấy cho tới tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi tiếp tục ở cơ nhập Lễ hội Ok Om Bok. Một số việc nên và tránh việc bên trên tiệc tùng này là gì? …”

Write an tin nhắn (80 - 100 words) to tát advise Tom about participating in the Ok Om Bok Festival (Viết tin nhắn (80 - 100 từ) tư vấn mang lại Tom về sự nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok)

Gợi ý:

Dear Tom,

I'm happy to tát hear that you are going to tát join the Ok Om Bok Festival in Soc Trang Province. Here, I have some advice for you to tát dos and don'ts at that festival. First, I think you should wear trainers or shoes and comfortable clothes because maybe you must be walk a lot. And then, remember to tát bring some bottle of water, it will be hot in Soc Trang ví you will get thirsty. Also, I should remind you that you must not to tát litter on the ground or lập cập away from your father.

I hope you will have a great time with your dad and enjoy the festival.

Best wishes,

Linh

Hướng dẫn dịch:

Tom thân thiết mến,

Tôi đặc biệt phấn khởi lúc biết rằng các bạn sẽ nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok ở tỉnh Sóc Trăng. Tại trên đây, tôi với một vài điều khuyên răn cho chính mình nên và tránh việc thực hiện bên trên tiệc tùng cơ. Trước tiên, tôi nghĩ về chúng ta nên lên đường giầy thể thao và ăn mặc quần áo tự do vì như thế hoàn toàn có thể chúng ta cần quốc bộ nhiều. Và tiếp sau đó, ghi nhớ đem theo gót một chai nước khoáng, ở Sóc Trăng tiếp tục rét nên các bạn sẽ khát nước. Hình như, tôi nên nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta ko được xả rác rưởi xuống khu đất hoặc chạy xa xăm ngoài tía chúng ta.

Tôi kỳ vọng các bạn sẽ với cùng một thời hạn tuyệt hảo với tía của khách hàng và tận thưởng tiệc tùng.

Lời chúc chất lượng tốt đẹp tuyệt vời nhất,

Linh

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 5

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started (trang 50, 51)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53, 54)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication (trang 54, 55)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1 (trang 55, 56)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking Back (trang 58)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Project (trang 59)

Xem tăng điều giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-5-festivals-in-viet-nam.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học