vai trò của sản xuất nông nghiệp không phải là

Câu hỏi:

19/06/2022 12,794

A. cung cung cấp đa số tư liệu phát triển cho những ngành.

Bạn đang xem: vai trò của sản xuất nông nghiệp không phải là

Đáp án chủ yếu xác

B. bảo đảm nguyên vật liệu mang đến công nghiệp đồ ăn thức uống.

C. cung cung cấp hoa màu, đồ ăn thức uống mang đến trái đất.

D. sản xuất rời khỏi những sản phẩm có mức giá trị xuất khẩu.

Đáp án đích thị là: A

Vai trò của nông nghiệp

- Khai thác hiệu suất cao nguồn lực có sẵn nhằm cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

- Cung cung cấp thành phầm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản mang đến chi tiêu và sử dụng và phát triển.

- Là thị ngôi trường dung nạp và kích ứng những ngành kinh tế tài chính không giống cải tiến và phát triển.

- Sản xuất rời khỏi những sản phẩm có mức giá trị xuất khẩu, gia tăng thu nhập nước ngoài tệ.

- Có tầm quan trọng cần thiết nhập lưu giữ cân đối sinh thái xanh và đảm bảo an toàn môi trường xung quanh.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn thực phẩm không tác động nhiều đến

A. hình thức chăn nuôi.

B. phân phụ thân chăn nuôi.

C. giống những gia súc.

D. cơ cấu gia súc.

Câu 2:

Yếu tố nào là sau đó là cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được cải tiến và phát triển, đông đúc dân coi tăng mạnh nông nghiệp là trách nhiệm kế hoạch sản phẩm đầu?

A. Cung cung cấp đa số tư liệu phát triển cho những ngành.

B. Đảm bảo hoa màu, đồ ăn thức uống mang đến trái đất.

C. Cung cung cấp nguyên vật liệu mang đến công nghiệp đồ ăn thức uống.

D. Sản xuất rời khỏi những sản phẩm có mức giá trị xuất khẩu.

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

Câu 3:

Nông nghiệp hiểu theo đòi nghĩa rộng lớn, bao gồm có

A. trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản.

B. trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.

C. chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản.

D. nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Câu 4:

Đặc điểm nào là tại đây không đích thị với phát triển nông nghiệp?

A. Sản xuất bao hàm quy trình tiến độ khai quật khoáng sản và chế thay đổi.

B. Đối tượng phát triển của nông nghiệp là cây cối, gia súc.

C. Đất trồng là tư liệu phát triển đa phần và ko thể thay cho thế.

D. Sản xuất dựa vào nhiều nhập khu đất đai, nhiệt độ, loại vật, nước.

Câu 5:

Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt khi không

A. đất đai.

B. địa hình.

C. nguồn nước.

D. sinh vật.

Câu 6:

Quy tế bào phát triển nông nghiệp dựa vào đa phần vào

A. nguồn nước tưới.

B. diện tích khu đất.

C. chất lượng khu đất.

Xem thêm: mg +h2so4 đặc nóng

D. độ nhiệt độ độ ẩm.