vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức

Giải vở bài bác tập dượt Toán 3 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống

 • Bài 1: Ôn tập dượt những số cho tới 1000
 • Bài 2. Ôn tập dượt luật lệ nằm trong, luật lệ trừ nhập phạm vi 1000
 • Bài 3. Tìm bộ phận nhập luật lệ nằm trong, luật lệ trừ
 • Bài 4. Ôn tập dượt bảng nhân 2; 5, bảng phân chia 2; 5
 • Bài 5. Bảng nhân 3, bảng phân chia 3
 • Bài 6. Bảng nhân 4, bảng phân chia 4
 • Bài 7. Ôn tập dượt hình học tập và đo lường và tính toán
 • Bài 8. Luyện tập dượt công cộng
 • Bài 9. Bảng nhân 6, bảng phân chia 6
 • Bài 10. Bảng nhân 7, bảng phân chia 7
 • Bài 11. Bảng nhân 8, bảng phân chia 8
 • Bài 12. Bảng nhân 9, bảng phân chia 9
 • Bài 13. Tìm bộ phận nhập luật lệ nhân, luật lệ phân chia
 • Bài 14. Một phần bao nhiêu
 • Bài 15. Luyện tập dượt công cộng
 • Bài 16. Điểm ở thân thuộc, trung điểm của đoạn trực tiếp
 • Bài 17. Hình tròn xoe. Tâm, nửa đường kính, 2 lần bán kính của hình trụ
 • Bài 18. Góc, góc vuông, góc ko vuông
 • Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông vắn
 • Bài đôi mươi. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ lối tròn xoe, hình vuông vắn, hình chữ nhật và vẽ tô điểm
 • Bài 21. Khối lập phương, khối vỏ hộp hình chữ nhật
 • Bài 22. Luyện tập dượt công cộng
 • Bài 23. Nhân số với nhì chữ số với số với 1 chữ số
 • Bài 24. Gấp một trong những lên một trong những phen
 • Bài 25. Phép phân chia không còn, luật lệ phân chia với dư
 • Bài 26. Chia số với nhì chữ số mang đến số với 1 chữ số
 • Bài 27. Giảm một trong những cút một trong những phen
 • Bài 28. Bài toán giải vị nhì bước tính
 • Bài 29. Luyện tập dượt công cộng
 • Bài 30. Mi-li-mét
 • Bài 31. Gam
 • Bài 32. Mi-li-lít
 • Bài 33. Nhiệt chừng. Đơn vị đo nhiệt độ chừng
 • Bài 35. Luyện tập dượt công cộng
 • Bài 36. Nhân số với thân phụ chữ số với số với 1 chữ số
 • Bài 37. Chia số với thân phụ chữ số mang đến số với 1 chữ số
 • Bài 38. Biểu thức số. Tính độ quý hiếm của biểu thức số
 • Bài 39. So sánh số rộng lớn tất tả bao nhiêu phen số nhỏ xíu
 • Bài 40. Luyện tập dượt công cộng
 • Bài 41. Ôn tập dượt luật lệ nhân, luật lệ phân chia nhập phạm vi 100, 1000
 • Bài 42. Ôn tập dượt biểu thức số
 • Bài 43. Ôn tập dượt hình học tập và đo lường và tính toán
 • Bài 44. Ôn tập dượt công cộng

Quảng cáo

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 5, 6 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 5, 6 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1 ôn tập dượt những số cho tới 1000 tiết 1 trang 5, 6 Vở bài bác tập dượt toán 3 tập dượt 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2 3 trang 5, bài bác 4, 5 trang 6. Bài 3: Viết những số tiếp sau đây trở thành tổng những trăm, chục và đơn vị:

  Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1 ôn tập dượt những số cho tới 1000 tiết 2 trang 6 Vở bài bác tập dượt toán 3 tập dượt 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2 3, 4 trang 6. Bài 4. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm: Ba con cái gấu với khối lượng theo thứ tự là 243 kilogam, 231 kilogam, 234 kilogam.

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 2 Ôn tập dượt luật lệ nằm trong, luật lệ trừ nhập phạm vi 1000 tiết 1 trang 7 Vở bài bác tập dượt toán 3 tập dượt 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2 3, 4 trang 7. Bài 3. Con heo khối lượng 75 kilogam, con cái chó khối lượng 25 kilogam. Hỏi:

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 2 Ôn tập dượt luật lệ nằm trong, luật lệ trừ nhập phạm vi 1000 tiết 2 trang 8 Vở bài bác tập dượt toán 3 tập dượt 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 8. Bài 3. Viết A, B, C, D, E phù hợp nhập vị trí chấm.

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 3 Tìm bộ phận nhập luật lệ nằm trong, luật lệ trừ tiết 1 trang 9 Vở bài bác tập dượt toán 3 tập dượt 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 9. Bài 3. Một group đồng thao diễn thể dục thể thao với 100 người, nhập cơ với 60 phái nữ. Hỏi group đồng thao diễn cơ với từng nào nam?

  Xem thêm: she is the most intelligent woman i have ever met

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 3 Tìm bộ phận nhập luật lệ nằm trong, luật lệ trừ tiết 2 trang 10 Vở bài bác tập dượt toán 3 tập dượt 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10. Bài 4. Rô-bốt với một trong những viên bi. Sau Khi mang đến Việt đôi mươi viên bi thì Rô-bốt sót lại 15 viên bi. Hỏi Rô-bốt với từng nào viên bi?

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 11 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 11 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 4. Ôn tập dượt bảng nhân 2; 5, bảng phân chia 2; 5 tiết 1 trang 11 Vở bài bác tập dượt toán 3 tập dượt 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 11. Bài 4. Mỗi lọ hoa cắm 2 cành hoa cúc. Hỏi 6 lọ vì vậy với từng nào cành hoa cúc?

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 4. Ôn tập dượt bảng nhân 2; 5, bảng phân chia 2; 5 tiết 2 trang 12 Vở bài bác tập dượt toán 3 tập dượt 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 12. Bài 4. Cắm 50 cành hoa cúc nhập những lọ, từng lọ 5 bông. Hỏi cắm được bao nhiêu lọ hoa cúc như vậy?

  Xem thêm: giá trị nhân đạo của vợ nhặt

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 5. Bảng nhân 3, bảng phân chia 3 tiết 1 trang 13 Vở bài bác tập dượt toán 3 tập dượt 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 13. Bài 3. Rô-bốt thực hiện những cái sườn hình tam giác vị nan tre, từng sườn cần thiết 3 nan tre.

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 3 tập dượt 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 5. Bảng nhân 3, bảng phân chia 3 tiết 2 trang 14 Vở bài bác tập dượt toán 3 tập dượt 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 14. Bài 3. Nối nhì luật lệ tính với nằm trong sản phẩm (theo mẫu).

Xem thêm

Bài viết lách được coi nhiều nhất