vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta

hint-header

Cập nhật ngày: 26-08-2022

Bạn đang xem: vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta


Chia sẻ bởi: Hoàng Thị Thu Trang


Vùng này tại đây với tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa nước ta?

B

Đồng vày sông Cửu Long.

Chủ đề liên quan

Dân số VN được đứng thứ thân phụ Khu vực Đông Nam Á sau những vương quốc này sau đây?

Vùng này tại đây với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất nước ta?

C

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Phát biểu này tại đây không đúng về điểm sáng phân bổ người ở nước ta?

A

Không đều thân thiện đồng vày với miền núi.

B

Mật chừng số lượng dân sinh khoảng không hề nhỏ.

C

Trong một vùng, người ở phân bổ đồng đều.

D

Không đều thân thiện trở nên thị với vùng quê.

Phát biểu này tại đây không chính về điểm sáng số lượng dân sinh VN hiện tại nay?

A

Có nhiều dân tộc bản địa không nhiều người.

B

Gia tăng ngẫu nhiên đặc biệt cao.

C

Dân tộc Kinh là tấp nập nhất.

Gia tăng số lượng dân sinh khoảng ở VN tối đa nhập thời gian này sau đây?

Chất lượng mối cung cấp làm việc của VN càng ngày càng được nâng lên hầu hết là do

A

số lượng làm việc trong số doanh nghiệp lớn liên kết kinh doanh tăng thêm.

B

phát triển mạnh ngành công nghiệp và công ty vùng quê.

C

những trở nên tựu nhập trở nên tân tiến văn hóa truyền thống, dạy dỗ, hắn tế.

D

mở tăng nhiều những trung tâm huấn luyện và giảng dạy và phía nghiệp.

Đặc điểm này tại đây không chính với mối cung cấp làm việc VN hiện tại nay?

A

Nguồn làm việc bổ sung cập nhật khá rộng.

B

Tỉ lệ qua chuyện huấn luyện và giảng dạy còn tương đối thấp.

C

Có tác phong công nghiệp cao.

D

Chất lượng càng ngày càng thổi lên.

Khu vực này tại đây ở VN với tỉ lệ thành phần làm việc thất nghiệp cao nhất?

Đặc điểm nào tại đây không phải ưu điểm của nguồn lao động nước ta?

A

Tiếp thu thời gian nhanh khoa học và công nghệ.

B

Số lượng tấp nập, tăng thời gian nhanh.

C

Cần cù, có nhiều kinh nghiệm nhập sản xuất.

D

Tỉ lệ người lao động có trình độ cao còn ít.

Chiến lược trở nên tân tiến số lượng dân sinh phù hợp và dùng hiệu suất cao mối cung cấp làm việc VN không với nội dung này sau đây?

A

Xây dựng quyết sách đem cư thích hợp.

B

Đẩy mạnh trở nên tân tiến nông nghiệp ở vùng quê.

C

Kiềm chế vận tốc tăng số lượng dân sinh.

D

Tăng cường xuất khẩu làm việc.

Đặc điểm này tại đây không chính với mối cung cấp làm việc nước ta?

B

Trình chừng cao lúc lắc ưu thế.

D

Xem thêm: tỉ lệ nghịch là gì

Thiếu tác phong công nghiệp.

Người làm việc VN có tương đối nhiều kinh nghiệm tay nghề phát triển nhất nhập lĩnh vực

Cơ cấu dùng làm việc theo dõi ngành VN đang được di chuyển theo dõi hướng

A

giảm tỉ trọng làm việc của group ngành công ty và công nghiệp.

B

tăng tỉ trọng làm việc của group ngành nông, lâm, ngư nghiệp.

C

tăng tỉ trọng làm việc của group ngành công nghiệp - xây cất.

D

giảm tỉ trọng làm việc của group ngành công nghiệp - xây cất.

Biện pháp hầu hết nhằm giải quyết và xử lý hiện tượng thất nghiệp ở trở nên thị VN lúc bấy giờ là

A

xây dựng những xí nghiệp công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

phân thân phụ lại nhân lực bên trên quy tế bào toàn quốc.

C

hợp tác làm việc quốc tế nhằm xuất khẩu làm việc.

D

đẩy mạnh trở nên tân tiến công nghiệp và công ty ở khu đô thị.

Để dùng với hiệu suất cao quỹ thời hạn làm việc dư quá ở vùng quê, phương án rất tốt là

A

khôi phục những nghề ngỗng tay chân.

B

tiến hành thâm nám canh, tăng vụ.

C

phát triển kinh tế tài chính hộ mái ấm gia đình.

D

khai hoang phí không ngừng mở rộng diện tích S.

Quá trình phân lao động động xã hội ở VN chậm rãi đem biến đổi, hầu hết là do

A

năng suất và thu nhập của làm việc còn thấp.

B

cơ sở hạ tầng kinh tế tài chính ko trở nên tân tiến đồng hóa.

C

chưa dùng triệt nhằm quỹ thời hạn làm việc.

D

tỉ lệ thất nghiệp và thiếu hụt việc thực hiện còn đang cao.

Cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông - lâm - ngư nghiệp của VN đang được di chuyển theo dõi hướng

A

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

B

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

C

giảm tỉ trọng nông nghiệp, rời tỉ trọng thuỷ sản.

D

tăng tỉ trọng nông nghiệp, rời tỉ trọng thuỷ sản.

Đặc điểm nào tại đây không đúng với khu vực vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo nhập nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm nhập cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định nhập cơ cấu GDP.

Thành phần kinh tế tài chính này tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế tài chính nước ta?

D

Kinh tế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Ý này tại đây không phải là nguyên vẹn nhân thực hiện cho tới tính mùa vụ nhập nông nghiệp VN được khai quật hiệu suất cao rộng lớn.

A

Sử dụng technology bảo vệ.

B

Đẩy mạnh hoạt động và sinh hoạt vận tải đường bộ.

C

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

Sản xuất đáp ứng nhu cầu chi tiêu và sử dụng bên trên điểm.

D

Phát triển công nghiệp chế biến đổi.