yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong ngành may mặc

Câu hỏi:

27/07/2019 77,601

A. Máy may.

Bạn đang xem: yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong ngành may mặc

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: A

Lời giải: Máy may là tư liệu làm việc nhập ngành may khoác.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và ý thức của quả đât được áp dụng nhập quy trình tạo ra là

A. làm việc.

B. người làm việc.

C. mức độ làm việc.

D. thao tác làm việc.

Câu 2:

Trong những nguyên tố cấu trở thành tư liệu làm việc, nguyên tố nào là bên dưới đấy là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của tạo ra.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của tạo ra.

D. Trung tâm vật hóa học.

Câu 3:

Hệ thống những vật thực hiện trách nhiệm truyền dẫn sự tác dụng của quả đât lên đối tượng người sử dụng làm việc là

A. người làm việc.

B. tư liệu làm việc.

C. tư liệu tạo ra.

D. nguyên vật liệu.

Câu 4:

Yếu tố nào là tiếp sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và ra quyết định nhất nhập quy trình sản xuất?

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc tân tiến.

Câu 5:

Quá trình tạo ra bao gồm những nguyên tố nào là bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người sử dụng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người sử dụng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người sử dụng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 6:

Một trong mỗi tầm quan trọng của tạo ra của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. tạo nên những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức.

C. canh ty con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

Câu 7:

Yếu tố nào là bên dưới đấy là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm tết vải vóc.

C. Máy cày.

Xem thêm: căn bậc 2 số học của 9

D. Vật liệu thi công.