you sent me a present. thank you very much for it

Câu hỏi:

15/06/2022 11,412

You sent bu a present. Thank you very much for it.

Bạn đang xem: you sent me a present. thank you very much for it

      _________________________________________________________________

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Thank you very much for the present (which / that) you sent bu.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I was looking for a book this morning. I’ve found it now.

      ___________________________________________________________________

Xem thêm: sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

Câu 2:

A number of suggestions were made at the meeting, but most of them were not very practical.

      _________________________________________________________________

Câu 3:

The man is a famous actor. You met him at the buổi tiệc ngọt last night.

Câu 4:

London was once the largest thành phố in the world, but the population is now falling.

      _________________________________________________________________

Câu 5:

The team plays on the left. The team has never won the championship.

=>  The team__________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

Câu 6:

Even though she had a poor memory, she told interesting stories lớn the children. (Despite)

Xem thêm: đề thi văn 8 cuối kì 2

      ___________________________________________________________________